website counter

KORPORATIVNI PODACI

Globalno sedište:
7300 W. Friendly Ave, Greensboro, NC 27410

Zaposleni:
Oko 4,000 širom sveta

Objekti za proizvodnju, istraživanje i razvoj:
Argentina, Australija, Brazil, Kina, Nemačka, Italija, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države

Nedavna preuzmanja kompanija: 
AFS (Južna Afrika), Acis (Mađarska, Rumunija i Srbija), Catlow (Sjedinjene Američke Države), Stratema (Brazil), L&T Ltd. – Pump Business Unit (Indija), Postec (Novi Zeland), Autotank (Finska)

Vlasništvo:
Fortive Corporation