website counter

Fortive


Fortive, kompanija ključnih tehnologija.

Iako je kompanija Fortive nova, naši koreni su duboki. Naš portfolio čine jaki brendovi koji su lideri na tržištima na kojima posluju. Naše poslovne kompanije imaju dugu istoriju ispunjavanja ključnih potreba naših klijenata. A naše nasleđe datira od prvih dana svetski poznate Danaher korporacije. Ova izuzetna kombinacija prošlih uspeha i inovacija usmerenih ka budućnosti obezbeđuje kompaniji Fortive jedinstvenu poziciju sa koje stvara, primenjuje i ubrzava napredak.


Osnivanje

Ranih osamdesetih godina prošlog veka, Stiven i Mičel Rejls, predvideli su proizvodnu kompaniju posvećenu kontinuiranom unapređenju i zadovoljstvu klijenata koja je dovela do stvaranja kompanije Danaher. Danaher je bila jedna od prvih kompanija u Severnoj Americi koja je usvojila kaizen principe japanske filozofije kontinuiranog napretka, a jedinstveno i strogo tumačenje ovog pristupa oblikovalo je Poslovni sistem kompanije Danaher (engl. Danaher Business System (DBS)). Lideri kompanije Fortive imaju temeljno iskustvo u nadzoru i primeni DBS Sistema, i nastaviće da vode razvoj ovog sistema kao Fortive Business System (FBS). Naše poslovanje će se razviti, ali vodeći principi FBS – kontinuirano unapređenje i zadovoljstvo klijenata, ostaju nepromenjeni.


Fokus

Jedan od ključnih faktora uspeha kompanije Danaher je kreiranje strateških platformi, od kojih svaka poseduje održivu konkurentnu prednost i liderske pozicije na atraktivnim tržištima. Tokom godina, portfolio kompanije Danaher razvio se u sve globalnije naučno i tehnološko poslovanje okrenuto ka rastu, sa ostvarenim prihodom od više od 20 milijardi američkih dolara u 2015. godini. U julu 2016. godine, kompanija Danaher odvojila se u dve nezavisne kompanije čije se akcije nalaze na berzi: Danaher i Fortive. Kompanija Fortive sada je kompanija usmerena ka industrijskom rastu koja donosi inovacije u oblastima tehnike projektovanja na terenu, transporta, očitavanja, prodaje proizvoda, automatizacije i novina i franšizingu.


Budućnost

24,000 zaposlenih kompanije Fortive širom sveta spaja zajednička kultura i vođstvo iskusnih direktora sa više od 100 godina kombinovanog iskustva Danaher kompanije. Mi smo agilni, radoznali inovatori koji se nadovezuju na našu jaku tradiciju uspeha.

Sve što radimo osmišljeno je za svet koji teži brzini i oštrini, i duboko smo posvećeni kreiranju osnovne tehnologije koja čini svet jačim, bezbednijim i boljim. Predani smo stvaranju napretka na globalnom nivou kako bismo doprineli većoj dobrobiti.

Ovo je naša vizija budućnosti, vizija od koje ne odstupamo, dok gradimo globalnu drugačiju kompaniju koja svetske ključne tehnologije pokreće napred. Kompanija Fortive predstavlja snagu u pokretu.